:Làm việc: Thứ 2-7: 8h-18h
ĐT:08.5555.2444
Sản phẩm công nghệ Kỹ thuật phần cứng Mẹo vặt - tiện ích
Xem dung lượng lưu trữ đã sử dụng và khả dụng trên máy Mac
Xem mức dung lượng lưu trữ đã được sử dụng trên máy Mac cũng như mức dung lượng khả dụng.
Di chuyển con trỏ qua màu để xem mức dung lượng mà mỗi danh mục sử dụng. Khoảng trắng biểu thị dung lượng lưu trữ trống.
Bạn sẽ thấy một ổ đĩa cho từng bộ chứa APFS và phân vùng HFS+. Nếu bộ chứa APFS có nhiều ổ đĩa, dung lượng trống của bộ chứa sẽ khả dụng đối với tất cả các ổ đĩa của bộ chứa đó.

Ghi chú: Tùy thuộc vào kiểu máy Mac của bạn, một khung bổ sung để nâng cấp bộ nhớ có thể có sẵn trên đầu cửa sổ Thông tin hệ thống. Xem Nâng cấp bộ nhớ.

 1. Chọn menu Apple  > Giới thiệu về máy Mac này.
 2. Bấm vào Ổ lưu trữ, sau đó bấm vào Quản lý. Các danh mục được hiển thị chứa các tệp khác nhau trên máy Mac của bạn. (Nếu máy Mac của bạn có nhiều tài khoản người dùng, các danh mục được hiển thị dành cho người dùng đã đăng nhập).

  Ghi chú: Các danh mục không tương ứng với các thư mục cụ thể trên máy Mac của bạn.

  • Ứng dụng: Chứa tất cả các ứng dụng được cài đặt trên máy Mac của bạn (ngoại trừ các ứng dụng hệ thống).

   Ghi chú: Nếu bạn đã phân vùng ổ đĩa cứng, danh mục này sẽ hiển thị mức dung lượng cho các ứng dụng được cài đặt trên phân vùng macOS (ổ đĩa khởi động).

  • Tài liệu: Chứa các tệp trong thư mục chính của bạn không được bao gồm trong các danh mục khác, chẳng hạn như tài liệu Pages và PDF. Đồng thời bao gồm các video và ảnh không được thư viện ảnh của bạn quản lý (ví dụ: hình ảnh mà người bạn chia sẻ với bạn bằng AirDrop).
  • iCloud Drive: Chứa tất cả các tệp được lưu trong iCloud Drive. iCloud Drive cũng có thể chứa các tệp trong thư mục Màn hình nền và Tài liệu nếu bạn lưu chúng trong iCloud Drive.
  • Các Tệp iOS: Chứa vi chương trình và bản sao lưu iOS.
  • TV, Nhạc, Sách và Podcast: Mỗi danh mục ứng dụng chứa các mục mua từ ứng dụng cụ thể, có thể bị xóa khỏi máy Mac của bạn cũng như được tải về lại.
  • Mail: Chứa email và tệp đính kèm.
  • Tin nhắn: Bao gồm nội dung từ cuộc hội thoại Tin nhắn, bao gồm tệp đính kèm.
  • Sáng tác nhạc: Chứa nội dung từ GarageBand, Logic và MainStage.
  • Ảnh: Chứa Thư viện ảnh hệ thống của bạn (xem bài viết Hỗ trợ của Apple Chỉ định Thư viện ảnh hệ thống trong Ảnh).
  • Thùng rác: Chứa các mục bạn đã xóa (các mục bị xóa khỏi iCloud Drive không được bao gồm trong dung lượng lưu trữ).

   Ghi chú: Nếu bạn đã phân vùng ổ đĩa cứng, kích cỡ Thùng rác được cung cấp cho Thùng rác trên ổ đĩa mà macOS được cài đặt lên (ổ đĩa khởi động).

  • Người dùng khác: Chứa các tệp được các tài khoản người dùng khác tạo và sửa đổi trên máy Mac của bạn.
  • macOS: Chứa các tệp và ứng dụng hệ thống macOS. Các ví dụ bao gồm Mail, Terminal và Máy tính.
  • Dữ liệu hệ thống: Chứa các tệp không nằm trong các danh mục được liệt kê tại đây. Danh mục này chủ yếu bao gồm các tệp và dữ liệu được hệ thống sử dụng, chẳng hạn như tệp bản ghi, bộ nhớ đệm, tệp VM và các tài nguyên hệ thống thời gian chạy khác. Đồng thời được bao gồm là các tệp, phông chữ, tệp hỗ trợ ứng dụng và trình cắm tạm thời. Bạn không thể quản lý nội dung của danh mục này. Nội dung được quản lý bởi macOS và danh mục sẽ thay đổi về kích cỡ tùy thuộc vào trạng thái hiện tại của máy Mac của bạn. Bạn có thể quản lý dữ liệu của mình nằm bên ngoài các danh mục khác bằng cách sử dụng Finder hoặc các ứng dụng của bên thứ ba đã tạo dữ liệu đó.
Dung lượng còn lại là dung lượng lưu trữ trống. Dung lượng lưu trữ trống là dung lượng thực được mở trên ổ đĩa. Dung lượng lưu trữ khả dụng bao gồm dung lượng lưu trữ trống và bộ nhớ đệm của ổ đĩa có thể thanh lọc (dung lượng ổ đĩa có thể vừa khả dụng vừa được sử dụng cùng lúc). Để tiết kiệm thêm dung lượng lưu trữ, hãy sử dụng các đề xuất lưu trữ tùy chỉnh để tối ưu hóa ổ lưu trữ trên máy Mac của bạn. Để xem những tùy chọn này, bấm Quản lý. Xem Tối ưu hóa dung lượng lưu trữ. Theo Apple VN