:Làm việc: Thứ 2-7: 8h-18h
ĐT:08.5555.2444
Sản phẩm công nghệ Kỹ thuật phần cứng Mẹo vặt - tiện ích
Thay đổi tùy chọn Cập nhật phần mềm trên máy Mac
Sử dụng tùy chọn Cập nhật phần mềm để cập nhật phần mềm macOS của bạn và đặt máy Mac của bạn tự động kiểm tra và tải về các bản cập nhật mới. Để mở tùy chọn Cập nhật phần mềm, hãy chọn menu Apple  > Tùy chọn hệ thống, sau đó bấm vào Cập nhật phần mềm .

Tùy chọn Cập nhật Phần mềm

Tùy chọn

Mô tả

Cập nhật bây giờ Bấm vào Cập nhật ngay ở góc trên cùng bên phải của khung để cài đặt tất cả các bản cập nhật và các bản cập nhật khác được hiển thị trong khung Cập nhật phần mềm. Nếu nút Cập nhật bây giờ không được hiển thị thì máy Mac của bạn đã được cập nhật.
Thông tin khác Nếu có sẵn các bản cập nhật, hãy bấm vào “Thông tin khác” để xem thông tin về các bản cập nhật đó.
  • Để hiển thị thông tin chi tiết về bản cập nhật, hãy chọn bản cập nhật.
  • Để cài đặt các bản cập nhật, hãy chọn các hộp kiểm của các bản cập nhật bạn muốn, sau đó bấm vào Cài đặt ngay.
Tự động cập nhật máy Mac của tôi Chọn hộp kiểm này để máy Mac của bạn tự động cài đặt các bản cập nhật.
Nâng cao Bấm vào Nâng cao để hiển thị các tùy chọn bổ sung cho việc cài đặt tự động các bản cập nhật và phần mềm hệ thống.

Tùy chọn Nâng cao của Cập nhật phần mềm

Tùy chọn

Mô tả

Kiểm tra bản cập nhật Đặt để máy Mac của bạn tự động kiểm tra các bản cập nhật.
Tải về các bản cập nhật mới khi có sẵn Đặt để máy Mac của bạn tải về các bản cập nhật mà không cần hỏi bạn.
Cài đặt bản cập nhật macOS Đặt để máy Mac của bạn tự động cài đặt các bản cập nhật macOS.
Cài đặt các bản cập nhật ứng dụng từ App Store Đặt để máy Mac của bạn tự động cài đặt các bản cập nhật ứng dụng từ App Store.
Cài đặt tệp dữ liệu hệ thống và bản cập nhật bảo mật Đặt để máy Mac của bạn tự động cài đặt các tệp hệ thống và bản cập nhật bảo mật.

Quan trọng: Để tự động nhận được các bản cập nhật mới nhất, chúng tôi khuyên bạn nên chọn “Kiểm tra bản cập nhật”, “Tải về các bản cập nhật mới khi có sẵn” và “Cài đặt tệp dữ liệu hệ thống và bản cập nhật bảo mật”.

Nếu phù hiệu màu đỏ được hiển thị trên biểu tượng Tùy chọn hệ thống trong Dock sau khi bạn cập nhật macOS, bạn có thể thực hiện một hoặc nhiều tác vụ. Ví dụ: nếu bạn chưa thiết lập đầy đủ iCloud, phù hiệu sẽ xuất hiện trên biểu tượng trong Dock; khi bạn bấm vào biểu tượng, tùy chọn được hiển thị, do đó, bạn có thể hoàn tất quá trình thiết lập. (Nguồn Apple)