:Làm việc: Thứ 2-7: 8h-18h
ĐT:08.5555.2444
Sản phẩm công nghệ Kỹ thuật phần cứng Mẹo vặt - tiện ích
Nếu bạn quên mật khẩu đăng nhập trên máy Mac
Nếu bạn không thể nhớ mật khẩu đăng nhập cho máy Mac của mình, hãy thử như sau:
  • Nếu bạn quên mật khẩu của mình trong khi đăng nhập, bấm dấu chấm hỏi trong trường mật khẩu để xem gợi ý. Nếu bạn không thấy dấu chấm hỏi, mật khẩu ngư���i dùng của bạn không có gợi ý. Xem Thêm gợi ý mật khẩu.
  • Nếu bạn phải nhập tên và mật khẩu của quản trị viên, nhưng không biết các thông tin đó, hãy hỏi người thiết lập máy Mac để được trợ giúp. Nếu bạn đã thiết lập máy Mac, người dùng bạn đã tạo trong quá trình thiết lập chính là quản trị viên.
  • Nếu bạn không có gợi ý mật khẩu hoặc nếu bạn không thể nhớ mật khẩu sau khi hiển thị gợi ý trong cửa sổ đăng nhập, bạn có thể đặt lại mật khẩu của mình. Hãy xem Đặt lại mật khẩu đăng nhập trên máy Mac của bạn.
(Theo Apple VN)